HafanHelo, Dudley Newbery ydw'i, a dyma fy ngwefan newydd. Mae'r wefan yma wedi ei chynllunio er mwyn bod yn hawdd i'w defnyddio - dw'i hyd yn oed yn gallu ei defnyddio!

Mae'r ryseitiau yn rhwydd i'w dilyn a pharatoi a dw'l am i chi fwynhau gwneud y prydau yma.

Dw'i newydd orffen ffilmio cyfres "O'r Gât i'r Plât"  - cyfres ar farchnad y ffermwyr yng Nghymru, a dw'i wedi fy mhlesio'n fawr gan y cynnyrch bendigedig sydd ar gael yno. Y pwynt i'w gofio ydi bod y cynnyrch yma ar gael ar stepen y drws, felly tro nesa y byddwch yn mynd i siopa am fwyd, rhowch gynnig ar farchnad y ffermwyr lleol, a'r cynnyrch blasus yma.

Am fwy o wybodaeth ar gyfresi Dudley, ewch at s4c.co.uk/dudley.